12, ఏప్రిల్ 2016, మంగళవారం

నన్ను క్షమించండి.
తప్పడం లేదు. ఇంతవరకు ఇలా రాయలేదు.
నేను ఒక సామాజిక బాద్యత గా రాయాల్సి వస్తుంది.
తల పగిలి పోతుంది.
క్షమించాలి . తప్పదు 
రాస్తున్నాను.
------------------------
ఒరే
రిజర్వేషన్లు వ్యతి రేకిస్తున్న వెధవల్లారా,
నా కొడుకుల్లార
ఒరే
రిజర్వేషన్లు సమీ క్ష జరపాలని
చెబుతున్న దుర్మార్గుల్లారా.
ఒరే
మీరందరూ కల్సి,
ఓట్ల కోసం అది కారం కోసం ,
డబ్బు, మందు, బహుమతులు పంచుతూ .
ప్రజా స్వామ్యన్నీ, చంపేస్తున్న,
రాజ్యంగా న్నీ చెత్త బుట్టలో పారేస్తున్న
దొంగ నా కొడుకోల్ని నరకండిరా.
వారి తలకాయల్ని
పార్లమెంట్ అసెంబ్లీల గుమ్మాలకి
గుమ్మడి కాయలు కట్టినట్లు కట్టండిరా.
ఆ పని మేము చేయం.
మీరే చేయండి.
మీరే చేయాలి.
మీ దొంగ నాయల్లె
ఓట్ల కోసం, అది కారం కోసం
డబ్బు, మందు, బహుమతులు పంచుతున్నారు.
మా ప్రియమైన అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యంగాన్నీ చెత్త బుట్టలో వేస్తున్నారు.
అపుడు మాట్లాడండిరా
రిజర్వేషన్లు వద్దని.
రిజర్వేషన్లు సమీ క్ష జరపాలని
అపుడు ఒప్పుకొంటాము మీ నిజాయతీని.
ఒరే దొంగా నాయల్లరా
ముందు మీరు ఆ పని ఎపుడు చేస్తారో చెప్పండిరా.
ఒరే దొంగ నాయాల్లారా
నేను రిజర్వేషన్ ద్వారా ఉద్యోగం సంపాయించలేదు.
నేను రిజర్వేషన్ ద్వారా ప్రొమోషన్ పొందలేదు.
అయిన రిజర్వేషన్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉందనే అంటాను
దానికి కారణం
ఆ దొంగ నాకొడుకుల వల్ల్లనే
అందుకే .
వారి తలకాయల్ని పార్లమెంట్ అసెంబ్లీల గుమ్మాలకి
గుమ్మడి కాయలు కట్టినట్లు కట్టండిరా.
అపుడు ఒప్పుకొంటాము మీ నిజాయతీని.
ఒరే
శూద్రుడు బ్రాహ్మణున్ని పేరుపెట్టి పిలిస్తే
అతని నోట్లో మండుతున్న 10 అంగుళాల యినుపకర్రును దోపాలి(మనుధర్మశాస్త్రం 8:27)
మేమేం పాపం చేసాంరా సంకర జాతి నా కొడుకులారా?
అ మను ధర్మ శాస్త్రాన్నీ తగల పెట్టండిరా
అపుడు ఒప్పుకొంటాము మీ నిజాయతీని..
విలువిద్య నేర్చుకొంటే
నా వేలు కోస్తారురా.
ద్యానం చేస్తుంటే న తలకాయి తీస్తారురా.
వేదం వింటే చెవిలో సుసం పోస్తరురా.
చదువుకొంటే చంపేస్తారు రా.
ఒరే
దొంగ నాయల్లార
మీ దుర్మార్గ మయిన చరిత్రను
మరచి పోవలిరా.
ఎపుడయిన
తప్పు అయింది క్షమించండి
అన్నారురా.
దుర్మర్గుల్లారా.
వర్త మానంలో ఏమి చేస్తున్నారురా.
ప్రజా స్వామ్యన్నీ చంపేస్తూ
మా ప్రియమయిన బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్
రాసిన రాజ్యంగా న్నీ
మీరే రాయించుకొని
ఇపుడు
తగల బెడుతున్న
దొంగ నాయల్ల్లరా.
మీరు మాకు
ఈ దేశానికీ పట్టిన చీడ పురుగులు.
బ్రష్టా చారులు.
ఒరే
దొంగ నాయాల్లారా
రిజర్వేషన్లకు కారణం మీ మను ధర్మ శాస్త్రం
దానిని తగల పెట్టండి రా.
డబ్బు, మందు, బహుమతులు పంచుతూ .
ప్రజా స్వామ్యన్నీ, చంపేస్తున్న,
రాజ్యంగా న్నీ చెత్త బుట్టలో పారేస్తున్న
దొంగ నా కొడుకోల్ని నరకండిరా.
వారి తలకాయల్ని
పార్లమెంట్ అసెంబ్లీల గుమ్మాలకి
గుమ్మడి కాయలు కట్టినట్లు కట్టండిరా.
అపుడు ఒప్పుకొంటాము మీ నిజాయతీని., మీ ధైర్యాన్నీ.
చేస్తారా. చేయండి.
చేసి చూపించండి .
అపుడు
రిజర్వేషన్లు
అడిగిన వారి తలకాయిలు తీసివేయండి.
ఓకే
------కామూ. భారతీయుడు.

20, మార్చి 2016, ఆదివారం

Wedding day 19.3. 2016ఈ రోజు మా పెండ్లి( కొత్త పదం కావలి) రోజు. 19.3.78 లో సింగరాయకొండలోజరిగింది. 
ఈ రోజు మా పెండ్లిరోజు అని గుర్తులెదు పేపర్ చూడంగానే ఉమర్ ఖాలిద్, అనిర్బన్ లకు బెయిల్ ఇచ్చారనే వార్త నాకు ఎంతో ఆనందాన్నీఇచ్చింది. అందుకే ఒక రకమయిన  ఉ ద్వేగంలో ఉందిపోయాను. నామిస్సేస్ రాజేశ్వరి గుర్తు చేసిందాకా గుర్తులేదు. నేను ఎపుడు అంతే ఎదో పేస్ బుక్ ఉంది గదా ఎదో రాద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాను.  ఆ స్టవ్, మా పెండ్లికి ముందు ఆ తర్వాత వాడిన స్టవ్.  ఆ స్టవ్, మాక్సింగోర్కీ అమ్మ, మహాప్రస్తానం, దిగంబరకవుల సాహిత్యం, సృజన, ప్రజాసాహితి అరుణతార మొదలయిన పుస్తాకా లే నాతోడూ. పెండ్లితర్వాత కూడ అవే నా తోడూ. నాకు కందుకూరి చెప్పినల్ట్లు చినిగి పోయిన చొక్కనయిన తొడుక్కొని మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అనేది ఎపుడు. మనసులో ఉండేది.  రైల్వే ఉద్యోగం. విజయవాడలో కీర్తిశేషులు జోస్యభట్లసత్యనారాయణ గారి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళం. జోస్యభట్ల గారు, వారిశ్రీమతి సుబమ్మ గారు ఎంతో ఆదరంగా చూసే వారు.వారు కమ్యునిష్టు పార్టీలో పని చేసేవారు. వారి అల్లుడు కీర్తిశేషులు రంగారావు గారు సౌజన్య పత్రిక నడిపేవారు. ఆ పత్రికకు విశాలాంధ్రకు రాస్తుండే వాడినే. వారి ప్రోత్సాహం ఉండేది.  జీవితంలో అనేక విజయాలు, చూసాం. కష్టాలు చూసాం. ఓటములు లేవు. వున్నా అవి ఓటములు కావు. విజయవాడ రాయనపాడు వర్క్ షాప్ లో పనిచేస్తున్నప్పడు కొంతమంది అదికారుల వలన . ఉద్యోగంలో కక్ష సాధింపు చర్యలు వలన బదిలీలు.అవ్వ వలసివచ్చింది. కుటుంబానికి దూరం. అవడం జరిగింది. నాకు అని పిస్తోంది వారికి తప్పలేదు కాబట్టే నన్ను ట్రాన్స్చేఫర్లు చేసారని పిస్తోంది.నాకు ట్రాన్స్ ఫర్లు వచ్చినప్పుడు మిత్రులు నైతికంగా ఏంతో సహాయం చేసారు
నన్ను చాల మంది మంది అధికార్లు,, కార్మికులు ప్రేమతో చూసారు. బహుశా వారికి నా నిజాయతి నచ్చి ఉండవచ్చు. ఏమయినా రైల్వే మా కుటుంబానికి ఎంతో ఇచ్చింది. నేను రైల్వేకు చేయాల్సిన పనిని నిజాయతీతో, కార్మక ఉద్యమంతో పాటు చేశాను.  మాకు మా రైల్వే అంటే గర్వం.
సృజన, రాహుల్ ఇద్దరు. పిల్లలు.
రాసింది చాలు అనుకుంటాను బోరుకొడితే క్షమించండి.
మా స్టవ్ మాకు ఏంతో సేవ చేసింది. దానికి కృతజ్ఞతలు ఇప్పటికి దానిని జాగ్రత్తగా ఉంచుకున్నాం.
.

20, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

i to WORKERS PARTY
End feudalism ---Save democracy.
If the political parties really wants to end feudalism. they have to stop distribution of money, gifts, liquor to the people for votes. Election Commission has to take a declaration which was sent to their office from the candidates in the interest of our Nation from the feudal forces ,which are still dominating in India, to save democracy.
The work of Election Commission is very high to protect Democracy and the values of our beloved Constitution. But the Parties and leaders are not cooperating for Hon'ble Election Commission. Hon'ble Ex CEC, J.M.Lingod said that the politicians in India are cancers to our Nation . The cancers are to be removed.. Election Commission can also do some work in this direction
Hence we appeal in Waragal by election if it is find any TDP, TRS,BJP Congress parties supporter, distributing money, gifts, liquor to the people for votes, the party candidate and the party presidents, Chandra babu Nayudu, ,KCR, Amtih Shaw Sonia Gadhi should be put in jail, in the interest of democracy in our country.
In this connection I wish to say this is to be applied in all elections. This should be made as a rule. This is good education to the parties,and people. This should be announced putting a PRESS CONFERENCE or in any manner.
Further I wish to say in any elections, if any supporter of any party distributed money, gifts, liquor to the people for votes , the candidates, parties presidents --Amtih Shaw, Sonia Gandhi, Chandra Babu Nayudu, KCR, jagan Mohan Reddi, Sahrad Pawar, jaya laotih, Karunanidi, Lalu Prasd Yadav, Sahrad Yadv, Ram Vilas Paswan, Mayav thi, Mamatha Benarjee, Survaram Sudhakar Reddi, Seethram yechuri, Jaya Prakahs Narayana, Kezriwal and so on.....should be put in jail to save our beloved Democracy and Country.
EDUCATE --AGITATE -----ORGANISE--AMBEDKAR
Hon'ble Supreme court judgement is right. Jaitley is wrong.
The PM, Minsters, MPs distributed money, gifts, liqour to the people for votes and entered in to the Parliament by burying our beloved Constitution of India..
OK. leave past. Elected came to power We demand the Government to show a way how to curb the distribution of money, gifts, liquor to the people for votes.
Arun Jaitley who is questioning the Hon'ble Supreme Court order - scrapping the 99th Constitutional Amendment or the NJAC has to place a bill to punish the parties and so called leaders who distribute money gifts, liquor to the people for votes which is against the our beloved Constitution and Election Commission norms, then question Hon'ble Supreme Court.
According to my understanding except Tripura, Kerala, and Delhi , PM, CMs, Minsters, MPs, MLAs should be in jail. .The people who should be in jail questioning the Hon'ble Supreme Court Judgement highly in correct.
First clean your self and question the Hon'ble Supreme Court Judgement.
Here I never say Hon'ble Supreme Court Judges are Lord Gouthama Buddha, Lord Jesus. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Nehru, Lal Bahdoor Sastry Bahgat Singh and so on.. But they are better than the PM, CMs, Minsters, MPs, MLAs.
If Ambedkar see these Parliament , Assemblies, he would have committed suicide or became Bhagat Singh to throw 1000 bombs in Parliament and Assembles. Ex CEC J.M. Lingdo already said the politicians in India are cancers to Nation.
First Arun jaitley and Politicians and the people who are questioning the Hon'ble Supreme Court Judgement with out questioning the PM, CMs Minsters, MPs MLs who distributed money, gifts, liquor to the people are cancers to India. These cancers are to be removed.
We demand first pass a bill to stop distribution of money, gifts, liquor to the people votes which is anti Constitution, anti Democracy, anti Naion.
Educate ----agitate ----- organise. ------Ambedkar


సర్దార్ వల్లబాయి పటేల్ జీవితం చదువుతుంటే నాకు తెలియని చరిత్ర ఏంటోతెలుస్తుంది.
టంకశాల అశోక్ గారు రాజమోహన్ గాంధిరాసినపుస్తకాన్నీఅనువదించారు.
ఈ రోజు సర్దార్ వల్లబాయ్ పటేల్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్బంగా పుస్తకంలోనివికొన్ని.ముఖ్య విషయాలు:
పేజి 654 --- మహాత్మాహత్యతర్వాత తనపై, వచ్చినవిమర్సలపై చెబుతూ.. సోషలిస్టులు నేను మహాత్ముడిని కాపడటంలో విఫలమయ్యానని అంటున్నారు. ఈఆరోపణను నేనుతిరస్కరిస్తున్నాను. .. బాంబుఘటనతర్వాత దాదాపు ప్రతిగదిలోఒకపొలిసు అధికారిని నియమించాము. అది మహత్మాగాంధికి నచ్చలేదు. దానిపై మా మధ్య చాలావాదాలుజరిగాయి...
ప్రార్ధనకోసంవచ్చేవారిని ఎట్టి పరిస్తితులలోతనిఖి చేయ రాదనీఆయనగట్టిగా చెప్పారు. హంతకుడు మహాత్మాగాంధిఎదుటమోకరిల్లి పైకి లేస్తూ, పిస్తోలుతీసి కాల్పులుజరిపాదు. ఇదివిలయం వంటి దురదృష్టం. "
పేజి 655 -----గాంధిహత్యకు కొద్దిముందు హిందూమహాసభలోనిఒకరుప్రసంగిస్తూ పటేల్, నెహ్రు, అజాద్ లను ఉరి తీయాలన్నాడు."
చూడండి హిందూమహాసభకు గాంధి, పటేల్,నెహ్రు, ఆజాద్ అన్నఎంత ద్వేషమో.
పేజి 690 --- పాక్ ప్రధాని లియాకత్ ఓఅక వారం రోజులు పాటు డిల్లి లో ఉన్నారు. లియాకత్ తో పటేల్, " ముస్లిం ల హక్కుల కోసం జవహర్ లాల్ రాత్రింబవళ్ళు శ్రమిస్తున్నారు. గాంధిజీ జరిగిందే ఆయనకు కూడా జరుగుతుందేమో నని నేను రాత్రిల్లు మేలుకొనే ఉంటున్నాను."
చూడండి ఎంత బాద్యత తీసుకుంటున్నారో.
పేజి 698 అంబేద్కర్ ఎస్.సి. లకు రిజర్వేషన్లు పెట్టిన తీర్మానన్నీ వ్యతి రేకిస్తున్న వారిని ఉద్దేశించి, ... "మీలో ఎవరయినా ఒక పాకి మనిషి ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ గంట సేపయిన ఉన్నారా." అని ప్రశ్నించి అంబేద్కర్ ఆలోచనలను తీర్మనాన్నీ బలపర్చి ఆమోదించే టట్లు చేసారు. ..... తరువాత నెహ్రు , సర్దార్, అంబేద్కర్ కలసి ఒకే మారు వేదికనుంచి దిగారు.
చూడండి పటేల్ బాదల పట్ల స్పందన. అయన ను నేను విప్లవ కారుడినని అనడం లేదు. .
కాంగ్రెస్ పార్టీలో మహానుభావులు పని చేసారు. వారి ఆలోచనలు, దృక్పదాల మద్య విభెదాలు ఉన్న దేశం కోసం పని చేసారు.
ఈ నాటి రాజకీయ నాయకుల్లాగా డబ్బు, మందు, బహుమతులు పంచి ఎన్నికల్లో గెల్చి, డబ్బు సంపాదన, కోసం జీవించలేదు.
మన ఆలోచనలు, మనం చదివిన, నేర్చుకున్న, ఆచరించిన వాటినుంచి ఏర్పడతాయి. అవి వ్యక్తీ గత స్వార్ధానికి అయితే వ్యతి రేకించాలి.
ఈ పుస్తకాన్నీ చదవండి. మనం అర్ధం చేసుకొని విషయాలు అనేకం ఉన్నాయి.
నాకు అభిప్రాయ బేధాలు ఉన్న పుస్తకం చదివిన తర్వాత ఎంత మదన పడ్డారో అర్ధం అవుతుంది.
Kameswara Rao Velpuri to WORKERS PARTY
తమ బుద్దుడు, సద్గురు పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి కారల్ మార్క్స్, మహాత్మా జో తి రావు పులే, అంబేద్కర్లను నిజంగా అనుసరించే వాళ్ళు అయితే మన దేశం కోసం ఈ ఫోటోను షేర్ చేసుకోండి.
దేశం కోసం తన ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన భగత్ సింగ్, రాజగురు సుఖదేవ్, అల్లూరి అనుసరించే వాల్లు అయితే దేశం కోసం దీనిని షేర్ చేసుకోండి.
మహాత్మాగాంధీ, నెహ్రు, నేతాజీ సర్దార్ వల్లబాయి పటేల్, మౌలానా అబ్దుల్ కలాం లాల్ బహదూర్ శాస్తి అనుసరించే వాళ్ళు అయితే దీనిని దేశం కోసం షేర్ చేసుకోండి.
మిత్రులకు షేర్ చేయండి.
మాజీ ఎన్నికల కమీషనర్ మన దేశం లో రాజకీయ నాయకులు ఈ దేశానికీ పట్టిన కాన్సర్లు అన్నారు. ఇది నిజం. ఈ కాన్సర్ల్ను తొలగించి దేశాన్నీ కాపాడుకోవాలి.
నా పేరు ఇష్టం లేక పొతే మీ పేరు పెట్టుకొని తిరిగి పోస్ట్ చేసుకోండి.మిత్రులకు షేర్ చేయండి.
దేశం కోసం ఇది చాల అవసరం.
దేశాన్నీ ఈ దేశ ద్రోహులనుండి కాపాడండి.

Kameswara Rao Velpuri to WORKERS PARTY
The article on 11.11.2015, in Nava Telangana about the First Education Minster Moulana Azad is very good and informative about education, on the birth day of Moulana. which we are celebrating as National Education day.
The work of Moulana Abdul Kalam Ajad is to be continued. We have to achieve 100% education, without drop outs.
No child labour should exists. All should be in schools.
The Government should close all the private schools and colleges. And Government should take all the Private Institutions, at least on the basis of RTE Act.
Minsters, MPs, MLAs. Government officers, employees should send their children to Government schools. If they send their children to Private schools and colleges.and also studied in Private schools and colleges, Ministers, MPs, MLAs should not be allowed to continue as Minsters, MPs, MLAs, and Government employees should be removed from service.
Workers Party requests the Hon'ble President to advise the Government of India to bring an ordinance on these Education Points
As such we can remember Moulna Abdul Kalm Ajad.
Workers Party hope that Left parties, Democratic, Dalit forces, Patriots will accept Workers Party view and hope they request the Hon'ble President to advise the Government to bring an ordinance on this educational issue as mentioned above, as they are stating that they are for workers, and people. We hope they will demand the Government of India to bring an ordinance on education, mentioning the points mentioned.
Salutes to First Education Misnter Moulalna Abdul Kalam Ajad
Long live National Education Day. Long Live
---------Workers Party
Kameswara Rao Velpuri to WORKERS PARTY
October 17Edited
ౌరవం లేదు. నాకు ఎందుకో పార్లిమెంట్ సభ్యులకన్నా సుప్రేం కోర్ట్ కొంచెం మెరుగు అనిపిస్తోంది .
కొంతమంది సుప్రేం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఫై పార్లిమెంట్ చర్చ జరిపి చట్టం చేయాలని అంటున్నారు.
ఈ పార్లిమెంట్ సభ్యులా. డబ్బు,మందు, బహుమతులు పంచిన వెదవులు,- ప్రధానమంత్రి, మంత్రులు, పార్లిమెంట్ స భ్యులా, చట్టం చేసేది. భగత్ సింగ్ మరలవస్తే ఈ పార్లేమేంట్ మీద, అసెంబ్లీలమీద 1000 బాంబులు వేసేవాడు. ఈ పార్ల మేంట్లో నెహ్రు, అంబేద్కర్ లాల్ బహదూర్శాస్త్రి, సుందరయ్య, తరిమిలనాగిరెడ్డి, ఫిరోజ్ గాంధి , రామమనోహర్ లోహియా, మధు దండవతే, సమరముఖర్జీ, లాంటీ వాళ్ళెవరులేరు. అక్కడ వుంది డబ్బు మందు బహుమతులు పంచి వచ్చిన వెధవులు దుర్మార్గులు, ఉన్నారు. ముందు అవి లేకుండా ఎలా ఎలక్షన్లలో లోఎలా నిర్వహించాలో చట్టం చేయాలి. ముందు అదిచేసి చూపించండి..

జర్నలిస్ట్ జీవితం లో ఒడి పోవడం. కాన్సరు తో చని పోవడం విషాదం
నిన్న నేను మిత్రులతో నల్గొండ జిల్ల లో ఒక గ్రామం కు వెళ్ళాము. రుంజ విశ్వ కర్మ రచయితల కళాకారుల వేదిక సభ్యులు పుసగిర్ విస్వనాదుల అన్నయ్య పాండు రంగ చారి ప్సికర్ల వ్యాదితో గాంధీ హాస్పిటల్ చనీ పోయారు. 10 ,11 రోజు కార్యక్రమాల కు హాజరు అయి హైదరాబాద్ తిరగి వస్తున్న సమయంలో నమస్తే తెలంగాణ రెపోర్టర్ కనక చారి గారు విషాద కర విషయం చెప్పారు. అది రాయకుండా ఉండలేక్ రాస్తున్నాను. నాకు పెద్ద బరువుగా వుంది. ఎ పత్రిక , ఎ టి.వి. ఛానల్ లో ప్రచుర్రించ డం జరగలేదు. ప్ర సా రం చేయడం జరుగలేదు. పెద్ద వారు నబడే వాళ్ళు చనిపోతేననే వార్తా. చివరికి తన సహోద్యోగి చని పొతే వార్త గా రాక పోవడం విషాదం. మనం ఎటు పోతున్నాం .
ఆ మహిళా జర్నలిస్టు ఇంగ్లిష్ పత్రికకు కల్చరల్ క్రార్యక్రమాల రిపోర్టర్. ఎక్కువుగా త్యాగ రాయ జ్ఞాన సభ కార్యక్రమలు రాస్తుంటారట .వారు జర్నలిష్టు గా మారడం ఒకే సారి తన తల్లి దండ్రుల ను కోల్పోవడం. తమ మీద ఇద్దరు పిల్లలు పడతారేమో అని దూరం జరిగారట. వారి నాన్న కర్ణాటక లోని ఇంగ్లిష్ పత్రికకు వ్యాసాలు రాయడం. నడపడం వలన తండ్రికి సహాయం చేసే క్రమంలో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ తన తల్లి దండ్రులు చని పోయిన తరవాత జీవనం కోసం చేపట్ట డం జరిగిందని తెలిపినట్లు కనకచారి తెలియ చేసారు. వారికి ఒక తమ్ముడు. తమ్ముడు లోకల్ ఇంగ్లిషి పత్రికలో పని చేసే వారు. ఆ తమ్ముడు కూడా అనారోగ్యం తో చని పోఅవడం జరిగింది. అది తన వడి లో నే చని పోయాడట. ఎంతో విషాదం తో చూడండి. ఆమె ఒక బ్రాహ్మణ మహిళ . త్యాగ రాయ జ్ఞాన సబ లో ఎక్కువుగా బ్రాహ్మణ జర్నల్సిస్తులే ఉంటారు. సహాయం అందిచ లేక పోయారని తెలుస్తుంది. అందరి జీవితాలు అలగే ఉన్నాయేమో. ఎవరో ఒక మార్వాడి యువకుడు ప్రేమిస్తున్నా ని చెప్పి మోసం చేసారట. ఆ వ్యక్తీ జేవితం లో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు. అందులోను ఒక మహిళ .
చివరికి కాన్సర్ వచ్చిందట. ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఇంచార్జి కి తెలియ చేస్తే కాన్సర్ నయము చేయడానికి ఎంత కర్చు అవుతుందో కొటేషన్ తీసుకు వస్తే ప్రయత్నం చేయ గలనని చెప్పారు. అసలు జర్నలిస్ట్ సంఘాల నాయకులు చొరవ తీసుకొని చేయాల్సిన పని చేయక పోవడం ఓకే విషాదం. చివరికి ఆ మిహిళా జర్నలిస్టు బసవ తారకం కాన్సర్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవడం తరువాత చని పోపవడం జరిగిందని కనకాచారి చెప్పారు. ఇదొక విషాద సంఘటన. సమాజం చని పోయిందా అని పిస్తోంది. చని పోయి ఓకే 20 రోజులవుతుందట.
తల్లి తండ్రులు ఒకే సారి చని పోవడం. జీవనం కోసం జర్నలిస్ట్ గా పని. ఒక వ్యక్తీ ప్రేమిస్తునని, పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేయడం. తన తమ్ముడు తన వోల్లోనే చని పోవడం.
ఒక మహిళా జర్నలిస్టు విషాద జీవితం. సమాజం పట్ల ద్వేషం కాకపోయినా , నిర్లిప్తత. జీవితం అంటే నిర్లిప్త.త. 35 సంవత్సరాలకే కన్ను మూత. ఎవరు నేరస్తులు.
శ్రీ శ్రీ గారు అన్నట్లు.
నిజంగానే నిఖిల లోకం
నిండు హర్షం వహిస్తుందా.
మానవాళికి నిజంగానే
మంచి కాలం లభిస్తుందా.
-------నిజంగానే